Đồng Sài, Phù Lãng, Quế Võ, Bắc Ninh
Tái chế đồ dùng bảo vệ môi trường- những ý tưởng độc đáo!