Đồng Sài, Phù Lãng, Quế Võ, Bắc Ninh
Liên hệ

Liên hệ

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÙNG PHÁT
  • Giấy phép XLCTNH số: 1-2-3-4-5-6.068.VX
  • Ngày cấp: 04-06-2021 (Cấp lần 05)
  • Nơi cấp: Bộ Tài Nguyên và Môi Trường
  • Có hiệu lực đến ngày: 04-06-2026
Đồng Sài, xã Phù Lãng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh
Số 115 phố Chờ, thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh