Đồng Sài, Phù Lãng, Quế Võ, Bắc Ninh
Thưởng nóng: Hoạt động cổ vũ lao động sáng tạo thường xuyên của Hùng Phát

Thưởng nóng: Hoạt động cổ vũ lao động sáng tạo thường xuyên của Hùng Phát

Thưởng nóng: Hoạt động cổ vũ lao động sáng tạo thường xuyên của Hùng Phát

Người được mời lên bục vinh danh Công ty TNHH môi trường đô thị Hùng Phát tháng 10/2022 là cán bộ Phòng vật tư thiết bị- ông Đinh Xuân Sơn. Với sự sáng tạo trong việc bảo quản và cải tiến công tác chuẩn bị Tank (thùng đựng Acid thải chuyên dụng) cho dự án xử lý chất thải Acid cho tập đoàn Sam Sung, anh Sơn đã được hội đồng thi đua khen thưởng Công ty bầu chọn và ông Hoàng Khánh Việt– Phó giám đốc Công ty trao giải thưởng.

Đây là hoạt đồng thường xuyên của Hùng Phát nhằm cổ vũ và ghi nhận những thành tựu, đóng góp của cán bộ nhân viên trong công việc được giao và trong công tác bảo vệ môi trường.

Một lần nữa, xin chúc mừng ông Đinh Xuân Sơn!

TM Ban thi đua khen thưởng Công ty Hùng Phát

Trưởng Ban

Nguyễn Đăng Thanh