WELCOME!

Công ty TNHH Môi trường Đô thị Hùng Phát

Công ty TNHH Môi trường Đô thị Hùng Phát là một đơn vị kinh doanh độc lập, hợp pháp tại Việt Nam trong lĩnh vực thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải – Giấy phép Kinh doanh số: 2300542744 do Sở Kế hoạch Đầu tư Bắc Ninh cấp lần đầu ngày 16 tháng 4 năm 2010.

1

TIÊU CHUẨN

 • Tuân thủ các luật lệ
 • Và quy định của quốc gia về môi trường
 • Sức khỏe và an toàn nghề nghiệp
 • Đồng thời các tiêu chuẩn quốc tế
 • Phù hợp với mục tiêu hoạt động của Công ty
2

AN TOÀN

 • Cung cấp và duy trì môi trường làm việc
 • An toàn lành mạnh cho tất cả
 • Nhân viên
 • Đối tác
 • Làm việc trong phạm vi của Công ty
3

KIỂM SOÁT

 • Theo dõi chặt chẽ các hoạt động
 • Có ảnh hưởng đến môi trường
 • Đảm bảo luôn ở trong điều kiện
 • Được kiểm soát
4

YẾU TỐ

 • Thiết lập các quy trình đánh giá
 • Và xem xét các yếu tố tác động đến môi trường
 • Sức khỏe và an toàn nghề nghiệp
 • Trong hiện tại và tương lai

CHÚNG TÔI PHẤN ĐẤU ĐỂ BẢO VỆ SỨC KHỎE CON NGƯỜI CHO THẾ HỆ TƯƠNG LAI

Liên tục cải tiến hệ thống quản lý môi trường, sức khỏe và an toàn nghề nghiệp.